ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะดูอะไร??

ก่อนซื้อหุ้น ตัวจำต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก ปัญหาคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ว่าตอบยากมาก 

เพราะปัญหานั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ ก็เลยเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นจะต้องพิจารณาอะไรบ้าง ปัจจัยมหภาค บริษัทได้รับผลกระทบต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก PESTEL Model เช่น การเมือง เศรษฐกิจ,โครงสร้างสังคม,เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด แล้วก็อุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมากแค่ไหน แนะนำให้พิจารณาจาก 5 Forces Model ได้แก่ ปัจจัยจากลูกค้า,สาเหตุจากคู่ค้า ปัจจัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง,ปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่ แล้วก็ปัจจัยจากสินค้าทดแทน พื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพ บริษัททำธุรกิจอะไร แล้วก็มีส่วนประกอบธุรกิจการค้าคืออะไรบ้าง เสนอแนะให้พินิจพิเคราะห์จาก Business Model Canvas เป็นต้นว่า คุณประโยชน์ของบริษัท,ความเกี่ยวเนื่องกับลูกค้า,วิถีทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก พาร์ทเนอร์หลัก,ทรัพยากรหลัก,องค์ประกอบรายได้ และก็ส่วนประกอบทุน รวมถึงอีกสาเหตุที่สำคัญมากเป็นการเสี่ยงของกิจการค้า ฐานรากบริษัทเชิงจำนวน บริษัทมีงบการเงินเช่นไร แล้วก็งบการเงินมีคุณภาพเยอะแค่ไหน ชี้แนะให้ใคร่ครวญทุกงบการเงิน อาทิเช่น งบประมาณแสดงฐานะทางด้านการเงิน ,งบประมาณผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบประมาณกระแสการเงินสด งบประมาณแสดงความเคลื่อนไหวส่วนของผู้ถือหุ้น แล้วก็ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ประธาน และก็บุคคลที่เกี่ยวโยง สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลยหมายถึงผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ประธาน ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรจะค้นหาเรื่องราวโกง หรือช่องทางที่จะโกงของแต่ละคนให้ละเอียด ช่องทางเติบโต กิจการค้าที่ดีต้องมีคุณภาพดีแล้ว ธุรกิจการค้าที่ดีก็ต้องมีการเจริญเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์ช่องทางการเจริญเติบโตของรายได้ กำไรทั้งสิ้น รวมทั้งโบนัสของบริษัท ผ่านมุมมองต่างๆราคาฐานรากของธุรกิจ บริษัทต้องมีค่ามากแค่ไหน นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาถึงเหตุที่จะประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการประมาณคุณค่าอย่างมีเหตุผล เลือกวิธีที่เยี่ยมรวมทั้งเหมาะสมกับธุรกิจการค้า วิธีการการลงทุน ก่อนที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทุกคราว นักลงทุนควรจะมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อไรจะซื้อ เมื่อใดจะถือ แล้วก็เมื่อใดจะขาย การวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าจะก่อให้การลงทุนมีคุณภาพ การจัดพอร์ตฟอลิโอ นอกเหนือจากการที่จะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังจะต้องทราบอีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในจำนวนเยอะแค่ไหนของพอร์ต การจัดสรรการเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ 10 จิตวิทยาการลงทุน สำหรับในการลงทุนทุกคราว นักลงทุนจำต้องรู้จักตัวเอง และก็จำเป็นต้องรู้จักคนอื่นเพราะ แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสภาพการณ์ความรู้สึกแบบไหน อคติหรือความบกพร่องใดกำลังเกาะประทับใจของแต่ละคนอยู่ พวกเราจะต้องก้าวผ่านอคติในใจพวกเราเอง แล้วก็พวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้อคติที่อยู่ในใจบุคคลอื่นให้มีคุณประโยชน์ ทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพินิจก่อนซื้อหุ้น ตัว

Author: Logan Elliott